01.06.2015. – Међународна конференција “Верска толеранција у Дунавском региону”