02.11.2015. – Састанак поводом израде Специфичног плана имплементације Директиве о индустријским емисијама