03.07.2019. – Нова магнетна резонанца и нови ЦТ апарат за Клинички центар Војводине