03.12.2015. – Зоран Радоман поводом финансирања буџета Војводине у 2016. години