06.04.2016. – Додела средстава за рекултивацију напуштених копова