06.07.2019. – Отворен Сентандрејски булевар у Новом Саду