07.12.2015. – Уручени уговори за унапређење електронских комуникација и информационог друштва