08.12.2015. – Новчана помоћ за ученике средњих школа из избегличких породица у Војводини