10.03.2016. – Небојша Маленковић поводом посете Психијатријској болници у Новом Кнежевцу