11.06.2015. – Мирослав Васин о запошљавању радника у компанији “Tisa Automotive” из Сенте