12.01.2015. – Потписивање уговора о предаји земљишта у јавној својини АПВ Граду Сремска Митровица