13.05.2015. – Одржан међународни ЦЕДЕФ енергетски форум о коришћењу и третману отпадних вода