15.05.2015. – Међународна конференција о стварању нових креативних простора