18.04.2016. – Др Слободан Пузовић о заштити животне средине на територији АП Војводине