18.05.2015. – Др Слободан Пузовић поводом уручења интегрисане дозволе за рад компанији “Потисје Кањижа”