22.02.2020. – Свечана седница поводом националног празника буњевачке националне мањине