22.05.2020. – Игор Мировић о изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Бачкој Тополи