23.10.2015. – Пословни сусрети привредника из АП Војводине и Турске