24.12.2015. – Зоран Радоман о Буџету АП Војводине за 2016. годину