29.06.2015. – Др Слободан Пузовић поводом презентације Студије размештаја радних зона на територији АПВ