29.12.2015. – Проф. др Весна Копитовић о програмима за побољшање здравља становништва у Војводини