“Дани енергетике”: Акциони план за биоенергију, законска регулатива у енергетици, хидрогеолошки потенцијал, значај енергетског менаџмента

У петак 24. октобра 2014. године, у великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 9.00 часова, биће одржан други дан Манифестације „Дани енергетике“, када ће бити разматрана законска регулатива у енергетици, са освртом на обавезе Србије у складу са законима и међународним уговорима.

Једна од сесија биће посвећена значају енергетског менаџмента у локалним самоуправама, о важности коришћења информационог система у енергетском менаџменту, као и значају хидрогеолошког потенцијала у Војводини и његове примене у производњи топлотне енергије.

Програмом је предвиђена презентација нацрта Акционог плана за биоенергију на територији АП Војводине, након које ће уследити дискусија (презентација почиње у 12.15 часова).

За 13.00 часова предвиђена је конференција за новинаре, након које ће уследити потписивање уговора са представницима локалних самоуправа за доделу бесповратних средстава за реализацију пројеката штедљиве јавне расвете. Такође, биће потписани уговори са представницима јавних установа о додели средстава за реализацију пројеката коришћења биомасе за производњу топлотне енергије, као и за реализацију пројеката коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне воде у објектима јавне намене.

По завршетку Манифестације, 24. октобра 2014. године, у 16.00 часова, свим учесницима, као и представницима медија, биће омогућен обилазак соларне фотонапонске електране, изграђене на равном крову Факултета техничких наука у Новом Саду. Соларна фотонапонска електрана, номиналне снаге 8кW, изграђена је и пуштена у паралелан рад са дистрибутивним системом електричне енергије крајем 2011. године. Током обиласка, сви заинтересовани имаће прилику да се упознају са основним елементима фотонапонског система, принципима рада, пројектованом и оствареном производњом електричне енергије, системом за даљински надзор и праћење основних параметара електране и слично. Пријаве за обилазак фотонапонске електране врши се уписивањем на списак током трајања манифестације “Дани енергетике”.