Горан Јешић о политици Покрајине у аграру у 2014. години

У четвртак 6. марта 2014. године, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Горан Јешић, представиће мере и конкурсе Покрајинског секретаријата у овој години, конкурсе Покрајинског фонда за развој пољопривреде и кредите Развојног фонда Војводине који се односе на аграр.

Програм:
-10.00 сати – разговор са пољопривредницима из Савиног села у сали Месне заједнице,
-11.00 сати – разговор са пољопривредницима у МЗ Куцура (општина Врбас),
-12.00 сати – разговор са пољопривредницима у сали Месне заједнице Крушчић (општина Кула).

Позивамо да извештавате.