Јавна расправа о Програму развоја Војводине у Кикинди

Јавна расправа о тексту Нацрта програма развоја АП Војводине 2014-2020. са Акционим планом за спровођење приоритета програма развоја АП Војводине 2014-2020, коју спроводи Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, одржаће се 24. јануара 2014. године у Кикинди, у Свечаној скупштинској сали, са почетком од 11 часова. На скупу ће говорити покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски и директорка Агенције за регионални развој Војводине Валентина Иванић.

У поступку припреме Програма развоја којим се уређује област регионалног развоја и дефинишу приоритети АП Војводине у наредних седам година, јавне расправе ће се спроводити до 31. јануара у Зрењанину и Новом Саду, а до сада је текст Нацрта представљен у Сомбору, Суботици, Панчеву и Сремској Митровици.

По завршетку јавне расправе Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Агенција за регионални развој АП Војводине ће анализирати примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај.

Позивамо вас да извештавате.