Конференција за новинаре др Слободана Пузовића

у среду, 20. августа 2014. године у 10.00 сати, у прес сали у згради Покрајинске владе, покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић, са сарадницима, одржаће конференцију за новинаре на којој ће бити објављени резултати и потписани уговори са корисницима средстава у оквиру конкурса из програма за унапређење животне средине. Укупна вредност уговора износи 56.000.000 динара, коју је Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине определио за пројекте у оквиру два конкурса:

– Конкурс за су/финансирање израде просторног плана јединице локалне самоуправе, плана генералне регулације и плана детаљне регулације радних зона.
– Конкурс за су/финансирање пројеката из области заштите животне средине (решавање проблема неадекватног одлагања отпада, санација, рекултивација постојећих депонија, и подизање заштитних зелених појасева) као и набавку опреме и уређаја за очување животне средине капиталног карактера у 2014. години.

Учесници конференције поред ресорног секретара су: Сања Чиплић, заменица покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и мр Татјана Ђурић, помоћница покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

Позивамо вас да извештавате