Мирослав Васин потписује уговоре са добитницима средстава за унапређење положаја Рома

У среду, 29. октобра 2014. године, са почетком у 13.00 часова, у сали 23 зграде Покрајинске владе, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, потписаће уговоре са представницима локалних самоуправа, којима су додељена средства на конкурсима из области унапређења положаја Рома.

Реч је о два конкурса:

1. Конкурс за ангажовање координатора за ромска питања у локалним самоуправама у АПВ – по ком су средства добили Рума, Инђија и Вршац. Локалне самоуправе по 240.000,00 динара и њима ће се финансирати плате координатора у периоду од 6 месеци.

2. Конкурс за израду Локалних акционих планова за Роме у локалним самоуправама у АПВ, по ком су средства су додељена 8 општина – Рума, Сремски Карловци, Инђија, Ада, Нови Бечеј, Сремска Митровица, Бач, Житиште и Вршац.Вредност конкурса је 1.000.000,00 динара.

Позивамо Вас да извештавате.