Мирослав Васин потписује уговоре за доделу средстава намењених унапређењу производне делатности у Војводини

У четвртак, 14. новембра 2013. године у 11.00 сати у Влади АП Војводине, (сала 23, први спрат), покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, Мирослав Васин, потписаће уговоре за доделу средстава малим и средњим предузећима и предузетницима из сектора производних делатности од интереса за унапређење привреде АП Војводине, на основу Одлуке о додели средстава по Јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавaње и равноправност полова.

Средства се додељују за субвенционисање трошкова набавке опреме и репроматеријала с циљем обнове и унапређења производње, подизања нивоа техничко-технолошке опремљености, побољшања квалитета производа, смањења утицаја економске кризе на постојеће послове малих и средњих предузећа и предузетника из АП Војводине.

Укупан износ средстава по Конкурсу је 17.549.900,00 динара.

Молимо да извештавате.