Обавештење о одржавању седнице Одбора за одбрану и унутрашње послове Народне скупштине Републике Србије

У уторак, 21. октобра 2014. године, у сали на 3. спрату Скупштине АП Војводине, са почетком у 15.00 часова, биће одржана седница Одбора за одбрану и унутрашње послове Народне скупштине Републике Србије. Седници ће присуствовати и чланови Одбора за безбедност Скупштине АП Војводине.

Седница ће бити посвећена рaзматрању стања јавне безбедности у Републици Србији након прекинуте фудбалске утакмице Србија-Албанија, са посебним нагласком на инциденте на територији Аутономне покрајине Војводине.

Молимо да извештавате.