Обележавање Европског дана „Покренимо срце“ у Скупштини АПВ

У петак, 17. октобра 2014. године, у 11.30 часова, у великој сали Скупштине АПВ, биће обележен Европски дан „Покренимо срце“.

Присутнима ће се обратити председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор и председница Ресусцитационог савета Србије др Виолета Рафај (Violetta Raffay), а биће одржана и заједничка вежба на луткама за увежбавање ресусцитације, у којој ће учествовати покрајински посланици и запослени у Служби Скупштине АПВ, са члановима својих породица.

Скупштина АПВ по други пут учествује у обележавању дана „Покренимо срце“, уважавајући препоруку Европског парламента да се национални и парламенти европских регија активно ангажују на подизању свести јавности о проблему срчаног застоја.

Октобар 2014. године, као и сам „Европски дан покретања срца“ посвећени су породици и имају за циљ оспособљавање свих чланова породице за правовремено реаговање у случају изненадних здравствених тегоба и срчаног застоја.

Молимо да извештавате.