Обезбеђена хуманитарна помоћ за село Бољетин у општини Мајданпек

Данас, 25. септембра 2014. године, у 14.00 сати, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и вршилац финкције покрајинског секретара за пољопривреду Бранислав Бугарски испратиће шлепер помоћи, који се упућује преко покрајинске Дирекције за робне резерве у село Бољетин у општини Мајданпек.
Шлепер помоћи ће кренути испред магацина Црвеног крста, Ул.Раде Кончара 1, Петроварадин (у кругу бивше “Победе”).

Позивамо да извештавате.