Обука на тему програмског буџетирања у Зрењанину, Бачкој Паланци и још 8 општина

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу заједно са Српским менаџмент центром, као део низа обука за све војвођанске општине, организоваће у уторак, 7. октобра 2014. године, у граду Зрењанину и општини Бачка Паланка радионице на тему израде програмских буџета за локалне самоуправе у Војводини, са циљем подршке локалним самоуправама у успостављању везе стратешких, оперативних и других планова са програмским буџетом.

Радионица у Зрењанину биће одржана у Регионалном едукативном центру Банат, за општине Нови Бечеј, Нова Црња, Зрењанин, Житиште и Сечањ, док ће у Бачкој Паланци, у комплексу Багремара, бити обухваћене општине Врбас, Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац и Беочин. Обе радионице су заказане за 9:30 сати.

Радионице за свих 45 општина у Војводини имају за циљ да помогну запосленима у локалним самоуправама да што успешније испуне законску обавезу да од 2015. године уведу и почну да примењују програмске буџете, с обзиром да је Законом о буџетском систему прописано да се увођење програмског буџета примењује у целини од доношења Закона о буџету РС и одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину.