Пастор на отварању бициклистичке стазе Бачка Топола-Бајша

У среду, 13. новембра, у 12 часова, у Бачкој Тополи, код Економије Пољопривредне школе, председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор присуствоваће свечаном отварању бициклистичке стазе Бачка Топола – Бајша. Ова стаза изграђена је у оквиру пројекта „Стазе повезују људе“, подржаног у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарске и Србије.

Молимо да извештавате.