Потписивање уговора о акредитацији здравствених установа у Војводини

У понедељак, 21. октобра 2013. године, у 11.00 часова, (Плави салон на шестом спрату у згради Владе АП Војводине), директори 15 здравствених установа у Војводини потписаће уговоре о акредитацији са др Снежаном Манић, директорком Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, чиме ће започети поступак акредитације тих здравствених установа.

Акредитација је најстарији и најчешћи облик спољашње провере квалитета рада здравствених установа у свету. У наш правни систем акредитација здравствених установа уведена је 2005. године, са циљем да се унапреди квалитет здравствене заштите и безбедност пацијената у свим здравственим установама без обзира на карактер средстава којима послују. У Републици Србији акредитацију ради Агенција за акредитацију здравствених установа Србије. Као јавна овлашћења Агенцији су поверени послови утврђивања стандарда за акредитацију здравствених установа и процена квалитета пружене здравствене заштите становништва.

Акредитација здравствених установа је један од значајних показатеља квалитета њиховог рада.

Здравствене установе са којима ће Агенција за акредитацију здравствених установа Србије потписати уговор су: Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Институт за онкологију Војводине, Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Институт за плућне болести Војводине, Клинички центар Војводине, опште болнице у Панчеву, Сомбору, Суботици, Кикинди, Сенти, Вршцу и Врбасу, Специјална болница за плућне болести ”Др Васа Савић” Зрењанин, Специјална болница за плућне болести ”Др Будисав Бабић” Бела Црква и Специјална болница за реуматске болести Нови Сад.

Акредитацијом наведених здравствених установа у Војводини значајно ће се унапредити рад здравствених установа чији је оснивач Влада АП Војводине и постићи ће се виши стандард остваривања здравствене заштите, а тиме и квалитет рада здравствене службе у Војводини.

Потписивању уговора ће присуствовати др Данијела Станковић Баричак, помоћница покрајинске секретарке за здравство, социјалну политику и демографију.

Позивамо вас да извештавате.