Потписивање уговора о додели средстава општинама за унапређење саобраћајне инфраструктуре

У петак, 27. септембра 2013. у 10.00 часова, у сали 23 зграде Владе АП Војводине, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, Мирослав Васин, потписиваће уговоре са 14 општина које су добитници средстава за унапређење саобраћајне инфраструктуре.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, у оквиру своје активности под називом ,,Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација у АП Војводини”, спровео је конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини у укупном износу од 40.000.000 динара.
Највећи токови саобраћаја (дневне миграције) се појављују на друмским саобраћајницама, које се у многим местима пружају у непосредној близини зона повећаних активности (јавни објекти, школе, паркови, стамбени објекти, продавнице итд). Опремање саобраћајница адекватном саобраћајном сигнализацијом (хоризонталном, вертикалном и светлосном) у тим потенцијално опасним зонама, доприноси значајном повећању нивоа безбедности саобраћаја.

Позивамо Вас да извештавате.