Потписивање уговора по основу два конкурса у области образовања

У среду, 24. маја 2023. године, с почетком у 10.00 часова, у Холу Покрајинске владе, представници основних и средњих школа, установа ученичког стандарда и локалних самоуправа с територије АП Војводине потписиваће уговоре по основу два конкурса.

Реч је о конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционог и текућег одржавања објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2023. годину и конкурсу за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2023. годину.

Присутнима ће се том приликом обратити потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Жолт Сакалаш.

Позивамо вас да извештавате.