Прес конференција проф. др Весне Копитовић о подршци Владе Војводине акредитацији здравствених установа у Војводини

У понедељак, 30. септембра 2013. године, у 12.00 часова, у прес сали у згради Владе АП Војводине, покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић одржаће конференцију за новинаре поводом отпочињање поступка акредитације здравствених установа на територији АП Војводине.

Акредитација је најстарији и најчешћи облик спољашње провере квалитета рада здравствених установа у свету. У наш правни систем акредитација здравствених установа уведена је доношењем Закона о здравственој заштити 2005. године, са циљем да се унапреди квалитет здравствене заштите и безбедност пацијената у свим здравственим установама.

У Републици Србије акредитацију врши Агенција за акредитацију здравствених установа Србије коју је основала Влада у име Републике у октобру 2008. године, а у складу са законом којим се оснивају јавне агенције. Као јавна овлашћења, Агенцији су поверени послови утврђивања стандарда за акредитацију здравствених установа и процена квалитета пружене здравствене заштите становништва. Акредитација је, у смислу Закона о здравственој заштити, поступак оцењивања квалитета рада здравствене установе.

Сертификат може да се односи на поједину област или грану делатности која се обавља у здравственој установи или на целокупну делатност задравствене установе, а издаје се на период од једне, три или најдуже 7 година и може се поновити. Сертификат о акредитацији здравствене установе добијен у складу са Законом о здравственој заштити потврђује да здравствена установа испуњава националне стандарде за пружање здравствене заштите.

Имајући све то у виду, Покрајински секретаријат за здравсто, социјалну политику и демографију подржаo je спровођење процеса оцењивања квалитета рада установа здравствене заштите, а Влада АПВ је донела одлуку да финансијски помогне процес акредитовања 15 здравствених установа. Укупан износ трошкова поступка акредитације наведених 15 здравствених установа износи 14.710.000,00 динара.

На конференцији ће говорити проф. др Весна Копитовић, покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију, msc. др Данијела Станковић Баричак, помоћница покрајинске секретарке и др Снежана Манић, директорка Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

Позивамо вас да извештавате.