Презентовање студије о радним зонама у Војводини

У петак, 14. марта 2014. године, са почетком у 11.00 часова, у прес сали зграде Владе Војводине, покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић, са сарадницима, презентоваће Студију размештаја радних зона на територији АП Војводине.

Студија је рађена у најсавременијој дигиталној технологији у ГИС окружењу, са пратећом базом просторних података која ће бити доступна државним органима, институцијама, инвеститорима и грађанима. Између осталог, то су подаци о изграђености и слободним површинама за изградњу, власништву, планираној намени (производња, складиштење, трговина), урбанистичким параметрима за изградњу и инфраструктурној опремљености.

У претходној години, Студијом је евидентирано 28 радних зона. У овој, 2014. години, наставило се са активностима на анализи нових података које достављају локалне самоуправе. Обрађивач је ЈП Завод за урбанизам Војводине.

Позивамо вас да извештавате.