Промоцију ИПА пројекта Србија-Румунија под називом ,,Увођење модерних транспортних технологија у логистичке везе Баната”

У четвртак, 16. октобра 2014. године у 11.00 сати, у великој сали на 3. спрату у Привредној комори Војводине (Нови Сад, Хајдук Вељкова 11), са почетком у 11.00 часова, Мирослав Васин и председник ПКВ Ратко Филиповић обратиће се присутнима на промоцији ИПА пројекта из програма Србија –Румунија о модерним транспортним технологијама у Банату .

Привредна комора Војводине и Кластер транспорта и логистике Војводине, уз подршку Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у сарадњи са општином Вршац, организују промоцију ИПА пројекта Србија-Румунија под називом ,,Увођење модерних транспортних технологија у логистичке везе Баната” са завршним резултатом – урађеном ,,Студијом изводљивости логистичког центра и интермодалног терминала Вршац”.

Пројекат који је трајао 15 месеци, урађен је на основу иницијативе и договора општине Вршац и суседног румунског града Решице.

Поред презентације пројекта биће представљена и мапа логистичких потенцијала АП Војводине која је већ објављена на веб сајту Секретаријата за привреду.
Позивамо вас да извештавате.