Сазвана 20. седница Скупштине АП Војводине

У четвртак, 26. септембра 2013. године у 11.00 сати, у великој сали Скупштине АП Војводине, биће одржана 20. седница Скупштине АП Војводине.

За седницу је предлoжен је следећи дневни ред:

1. Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину у периоду јануар-јун 2013. године;

2. Извештај о реализацији програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2012. годину;

3. Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период од 1. јануара до 31. децембра 2012. године.

Позивамо вас да извештавате.