Седница Комисије за спровођење јавног увида у Нацрт просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе

У среду, 26. фебруара 2014. године у 10.00 часова, у сали 1 Скупштине АП Војводине, биће одржана јавна седница Комисије за спровођење јавног увида у Нацрт просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе и представљен Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана на животну средину. На седници ће се заинтересована јавност упознати са ставом обрађивача предметног планског документа по поднетим примедбама.

Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана на животну средину били су изложени на јавни увид у трајању од 30 дана, од 16. јануара до 14. фебруара 2014. године.

Носилац израде тог предметног планског документа је Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, док је припрема и организација јавног увида у надлежности Републичке агенције за просторно планирање, Организациона јединица за АП Војводину. Предметни плански документ доноси Скупштина АП Војводине.

Учеснике скупа ће поздравити покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић и директор Републичке агенције за просторно планирање мр Драган Дунчић. Скупу ће присуствовати и директор ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Владимир Зеленовић са сарадницима, представници Покрајинског завода за заштиту природе, представници подносиоца примедби на просторни план у току јавног увида – општине, институције, физичка лица и други. Обрађивач плана, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, изнеће став по свакој достављеној примедби.

Позивамо вас да извештавате.