Седница Одбора за буџет и финансије Скупштине АПВ

У четвртак, 26. децембра 2013. године, у сали 3 Скупштине АП Војводине, са почетком у 12.30 часова, биће одржана 16. седница Одбора за буџет и финансије Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину,

2. Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину.

Позивамо вас да извештавате.