Седница Одбора за буџет и финансије Скупштине АПВ

У уторак 1. јула 2014. године, у сали 3 зграде Скупштине АП Војводине, са почетком у 12.00 часова, биће одржана 19. седница Одбора за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2013. годину и Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2013. годину;

2. Извештај о реализацији програма пословања ЈВП “Воде Војводине“ за 2013. годину;

3. Питања и предлози.

Молимо да извештавате.