Седница Одбора за равноправност полова

У среду, 13. новембра 2013. године, у сали 3 Скупштине АП Војводине са почетком у 11.00 часова, биће одржана 14. седница Одбора за равноправност полова Скупштине АП Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Информација о активностима и плановима Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у превенцији и заштити од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља.

Позивамо вас да извештавате.