Седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

У четвртак, 5. децембра 2013. године, у сали број 3 Скупштине АП Војводине са почетком у 10.40 часова, биће одржана 16. седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине АП Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Стратегије развоја школског спорта у Аутономној Покрајини Војводини за период од 2013. до 2017. године.

Молимо да извештавате.