Седница Покрајинског социјално – економског савета у Скупштини АПВ

Једанаеста седница Покрајинског социјално – економског савета биће одржана у понедељак, 28. јула 2014. године, у Скупштини АП Војводине, у сали број 3, са почетком у 13.00 часова. Седници ће присуствовати покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин.

Дневни ред:

1. Усвајање извода из записника са 10. седнице Покрајинског социјално-економског савета;

2. Ставови социјалних партнера о усвојеним законима у радно-социјалној сфери – Закону о изменама и допунама Закона о раду и Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању;

3. Иницијатива за доношење Закона о занатској делатности;

4. Разно.

Позивамо вас да извештавате.