Седница Скупштине Србије о Предлогу статута АПВ одложена за УТОРАК, 20. мај

Седница Народне скупштине Републике Србије на чијем је дневном реду требало да буде Предлог Статута Аутономне Покрајине Војводине са Предлогом одлуке о давању претходне сагласности на Предлог Статута Аутономне Покрајине Војводине, која је била заказана за сутра, 19. мај, одлаже се за уторак 20. мај.
Седница се одлаже због ванредних околности изазваних поплавама, а у уторак почеће у 10 часова.