Стратешко планирање Канцеларије за инклузију Рома Владе АП Војводине

Канцеларија за инклузију Рома Владе АП Војводине покренула је процес стратешког планирања за период 2014-2017. године.

Како би се стратешки документ израдио што квалитетније и одговорио на реално и објективно сагледан контекст и потребе, неопходно је у процесу планирања консултовати најважније заинтересоване групе Канцеларије.
Састанци, посвећени овој теми, одржаће се 29. маја и 17. јуна, у Едукативном центру у Новом Саду, Индустријска 3.

Програм рада:

– 29. мај 2014. – Први консултативни састанак

10.30-11.00 Окупљање и регистрација
11.00-11.30 Увод и представљање учесника
Представљање програма и методологије рада
11.30-12.00 Најзначајнији резултати и постигнућа Канцеларије за инклузију Рома од оснивања до данас
12.00-12.30 Пауза за кафу
12.30-13.00 SWOT анализа Канцеларије за инклузију Рома
13.00-14.00 Анализа заинтересованих група Канцеларије за инклузију Рома
14.00-14.30 Резимирање и договор о другом састанку

Позивамо вас да извештавате.