Заједничка седница Одбора за равноправност полова и Одбора за безбедност

У четвртак, 17. априла 2014. године, у сали на трећем спрату Скупштине АП Војводине са почетком у 12.00 часова, биће одржана заједничка седница Одбора за равноправност полова и Одбора за безбедност Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Информација о спровођењу Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација у Републици Србији

Молимо да извештавате.