Заседање 7. ванредне седнице Покрајинског социјално-економског савета

У уторак, 24. децембра 2013. године у 10.30 часова, у згради Савеза самосталних синдиката града Новог Сада и Војводине, у малој сали на II спрату (Раднички дом, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 24), биће одржана 7. ванредна седница Покрајинског социјално–економског савета.

На дневном реду наћи ће се следећа тачка:

1.Разматрање Нацрта покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину;

Позивамо вас да извештавате