18.06.2015. – Додељени уговори за реализацију пројекта “Активан распуст”